31 Aralık 2010 Cuma

asef bayat: Subalternity in the Middle East: Movements and Politics

gulum shares a book; a summary of a book
extreöely relevant to my studies.

Street Politics: Poor Peoples Movements in Iran. New York: Columbia University Press, 1997.

Ortadoğu'da Maduniyet: Toplumsal Hareketler ve Siyaset. [Subalternity in the Middle East: Movements and Politics. (In Turkish.) Six essays compiled and translated by Özgür Gökmen and Seçil Deren]. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006. (gülüm let me know about this book)

Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford: Stanford University Press, 2010.

Being Young and Muslim: New Cultural Politics in the Global South and North. (co-edited with L. Herrera.) New York: Oxford University Press, 2010.


Evrim Kavcar December 31 at 3:44pm

asef bayatin ortadoguda maduniyet adli kitabi

Özet: BU kitabın temel bakış açısı yoksullar edilgin ya da marjinal değil, kendi hayatta kalma mücadelelerini veriyorlar, kendi yerel toplumsal hareketlerini inşa ediyorlar. Gündelik etkinliklerinde kentsel hizmetler ve toplumsal tüketimden pay elde etmek için mücadele ediyorlar. Kitabın en yenilikçi yanı yazarın Ortadoğu toplumlarında sosyal hareketleri “sıradan olanın sessiz tecavüzü” veya “sokak siyaseti” olarak adlandırması. Sessiz tecavüz” kavramı, sıradan insanların hayatta kalabilmek ve hayatlarını iyileştirebilmek için mülk ve iktidar sahibi olanlara doğru suskun, uzun vadeli fakat yaygın ilerleyişini ifade eder” (pp. 47) “Sessiz tecavüz” (toplumsal malların, k
entsel kamusal alan; toprak, kent suyu, elektrik ve benzeri kentsel kolektif tüketim; iş olanakları; yer ve etiket elde etme biçiminde, kolektif olmayan ve çatışmaya dayanmayan yeniden paylaşım siyaseti) ve (sokağın toplumsal ve fiziksel alanaında şekillenen ve ifade edilen çatışmalar olarak) “sokak siyaseti” kavramlarını öne sürüyor. “Sessiz tecavüz, bireylerin ve ailelerin, hayatları için temel ihtiyaçları (barınacak yer, kentsel kolektif tüketim, enformel işler, iş olanakları ve kamusal alan) karşılamak üzere, sessiz ve mütevazı bir tarzda kolektif olmayan fakat uzun süre devam eden doğrudan eylemine atıfta bulunur”. “Sessiz tecavüz” kavramı, sıradan insanların, hayatta kalma ve yaşamlarını iyileştirme arayışlarında mülk ve iktidar sahiplerine karşı sessiz, yaygın ve kapsamlı ilerleyişidr” (pp. 107)

*
Asef Bayat ile Söyleşi: Kent, Modernite ve Yoksulluk

(31.08.2008)
Bu çok doğru. Sessiz tecavüz sonuçta boş bir alanda gerçekleşmiyor. Özel koşullarda, başta da devletin formuna göre belirlenen bir ortamda gerçekleşiyor. Ne tür bir devlet? Ortadoğu’da gözlemlediğimiz yumuşak bir devlet. Yumuşak derken, yasaların olduğu ama bunun illa da uygulanıyor anlamına gelmediği bir durumdan bahsediyorum. Trafik kuralları var mesela, ama insanlar ne kadar uyuyor. Bu ‘esneklik’ durumu mülkiyet için de geçerli. Yumuşak devletlerde esnekliği mümkün kılan çeşitli yollar var: Yolsuzluk, enformalite, vs. Öte yandan, Batı’daki demokratik devletler daha katı devletler, en azından yoksullar için. Gelişmiş denetim ve gözetim teknolojileri sayesinde katı denetim mekânizmaları var. Yani, sessiz tecavüz yumuşak devletlerde daha mümkün. Ama Batı’nın katı devletlerinde de başka sessiz tecavüz yöntemleri var. Devletin şekli değiştiği zaman, sessiz tecavüz şekilleri de değişiyor. Sessiz tecavüz yapan sadece yoksul insanlar değil, devlet de yapabiliyor. Bu anlamda da giderek sertleşen bir mücadele var. Ayrıca, bazı kentlerin küresel mekânlara dönüşmesi, mutenalaşma veya art arda inşa edilen alışveriş merkezleri gibi küreselleşmeyle bağlantılı süreçler yoksulların hayatta kalma yöntemleri açısından yeni kısıtlılıklar oluşturuyor. Ama bazı alanlar yoksullara kapanıyor olsa da, başka sessiz tecavüz yolları ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Kesin olan bir şey var ki, yoksullar için hayat daha da zorlaşacak. Küreselleşme olmasa bile... Mesela Kahire’de işportacıların yoğun olarak toplandığı pazar yerlerinde veya camilerin içinde hemen her gün zabıtalarla kavga çıkıyor. Belediye bazen onları tamamen uzaklaştırmaya çalışıyor, ama başka bir yere gidiyorlar.

january JAms to catch; things to do ; a list finally

A. submission to utopia and reality (jan 15)
A2. ask for letters!!!! kimden? amanın.
1.prepare pieces for end of january exhibition - at this architectural office
2.wrap up and finish the project of i beleive i can fly
(-see where u can get good printouts
-capture your dvds to comp - oh get an external drive
-email the workers coalition follow up on the filika)
3.finish the shortest animation ever
4.shape up the next ani,mation: meryem, the imam and the cucumbers
5.combine the sound with the images for: the orange plastic thing - obstacle
6.put the fake tomb images together at least. sound part is mabe not so realistic in this busy schedule

DO ONE THING AT A TIME - will this ever be possible - if i lessen the time; then it is possible. with shifts between projects; next, next; back; revolve, evolve, around and round (again i am looking for a word... let me see... oscillations - thanks to suzana milevska - in her presentation at vienna technical university, she named things so well. and she stressed upon this word: OSCILLATIONS
Oscillation is the repetitive variation, typically in time, of some measure about a central value (often a point of equilibrium) or between two or more different states. Familiar examples include a swinging pendulum and AC power. The term vibration is sometimes used more narrowly to mean a mechanical oscillation but sometimes is used to be synonymous with "oscillation". Oscillations occur not only in physical systems but also in biological systems and in humansociety.)

Swiss artists Peter Fischli and David Weiss on “How to Work Better:

1. Do one thing at a time

2. Know the problem

3. Learn to listen

4. Learn to ask questions

5. Distinguish sense from nonsense

6. Accept change as inevitable

7. Admit mistakes

8. Say it simple

9. Be calm

10. Smile

tez, sabah sabah:))

this is how i ve just described my thesis process to Gulum...
Seda has been an incredibly great support.
*
tezim, kentte artık mekanlar etrafında şekillenen hikayeler, ve bu hikayelerin otoritenin şehir tahayyülü ile ilişkisi; gerilimi, vb...
belirsizlikle yaşama becerisi/zorunda olduğundan becerisi, belirsizliği dönüştürme, spontanlık, tuhaflık, tanımsızlık - bunların yol açtığı farklı ölçeklerde tesadufler, kazalar.
fantastik ve çağrışımsal bir yanı var tezin. ama aslında çok somut kentsel anlara- kentin tanımsız bırakılmış artık fragmanlarına odaklanıyor.
gordugun gibi, hala isimlendirme ve başlıkların isimlendirilmesi ile uğraşıyorum.
practice based phd. yazısını sağlam tutmak istiyorum; kavramlar uzerine ne kadar derinleşirsem, bir şekilde pratiğimi de çok iyi yönde etkiliyor...
başta, "yanlışlıkla" - yanlışlıkların şekillendirdiği kamusal alan deneyimleri diye düşünmekteydim. ama yanlışlık demek, bir doğruınun varlığına işaret ediyor ve ben modernist soylem ile hareket etmiyorum işlerimde... çok daha sezgisel; bir o kadar araştırmacı - röportajlar, kitaplar; hayalgucunden eksik kalmayan, situasyonistlerle akraba bir kentsel algı... sapmalara açık. sapmalarla ilgili.

old jamaica ginger beer

old jamaica ginger beer /

"the free soul is rare, but you know it when you see it - basically because you feel good, very good, when you are near or with them."
Charles Bukowski /Tales of Ordinary Madness

back from the asian bakkal with the most magical ingredients such as lemongrass and thai peppers and best soya sauce and ginger and gingerbeer and coriander and soba& udon noodles/
paketleyip araziye yollamalı

"Chance encounters are what keep us going."
— Haruki Murakami (Kafka on the Shore)

kahlenberg; wait for us! :))

it is very curious how you wish for something ver naively and later on when it comes to you very unexpectedly, u are once more amazed at this universe.

bizarre, curious, also cruel mostly, and also kind, wierd...
lovin' it...

listening to aretha franklin radio channel at last.fm.

commemmorating lovely people i've encountered...
i wish people to be more direct. just say it. be full of courage. please.

30 Aralık 2010 Perşembe

Neil Gaiman (Fables and Reflections)

"Sometimes you wake up. Sometimes the fall kills you. And sometimes, when you fall, you fly."
— Neil Gaiman (Fables and Reflections)

28 Aralık 2010 Salı

weird & a little bit of strange / tuhaf ve biraz da garip?

"How can you be so many women to so many strange people, oh you strange girl?"
Sylvia Plath

"You must give birth to your images. They are the future waiting to be born. Fear not the strangeness you feel. The future must enter you long before it happens. Just wait for the birth, for the the hour of the new clarity."
Rainer Maria Rilke

"The truly creative mind in any field is no more than this: A human creature born abnormally, inhumanly sensitive. To him... a touch is a blow, a sound is a noise, a misfortune is a tragedy, a joy is an ecstasy, a friend is a lover, a lover is a god, and failure is death. Add to this cruelly delicate organism the overpowering necessity to create, create, create -- so that
without the creating of music or poetry or books or buildings or something of meaning, his very breath is cut off from him. He must create, must pour out creation. By some strange, unknown, inward urgency he is not really alive unless he is creating."
Pearl S. Buck

"Strange children should smile at each other and say, "Let's play."
F. Scott Fitzgerald (Tender Is the Night)

I want to answer you, not with weak or stupid poetry but with a wonder as strong as your reality. I want to fight your surgical knife with all the occult and magical forces of the world."
Anaïs Nin (Henry and June: From "A Journal of Love" - The Unexpurgated Diary of Anaïs Nin)

"We are all a little weird and life's a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love."
Dr. Seuss

"There is no exquisite beauty… without some strangeness in the proportion."
Edgar Allan Poe

that something weird, and even dangerous, need not be malevolent
arthur c-clark -- i really cropped this one out!


"Our lives are not as limited as we think they are; the world is a wonderfully weird place; consensual reality is significantly flawed; no institution can be trusted, but love does work; all things are possible; and we all could be happy and fulfilled if we only had the guts to be truly free and the wisdom to shrink our egos and quit taking ourselves so damn seriously."
Tom Robbins

"...I have this strange feeling that I'm not myself anymore. It's hard to put into words, but I guess it's like I was fast asleep, and someone came, disassembled me, and hurriedly put me back together again. That sort of feeling."
Haruki Murakami (Sputnik Sweetheart)

"We all know interspecies romance is weird."
Tim Burton

"I'm not so weird to me."Haruki Murakami

"In nature, nothing is perfect. Trees can be contorted, bent in weird ways and they're still beautiful."
Alice Walker

"I’ve always been a word guy, I like weird words and I like American slang and all that and words that are no longer being used… I like to drag them out of the box and wave them around… this is an interesting one, it’s amazing how in addition to punctuation just a little pause in the wrong place can just completely transform the meaning of something."
Tom Waits

"By a route obscure and lonely
Haunted by ill angels only,
Where an eidolon, named NIGHT,
On a black throne reigns upright,
I have reached these lands but newly
From an ultimate dim Thule --
From a wild, weird clime that lieth, sublime,
Out of SPACE, out of TIME."
Edgar Allan Poe

"Men not men, but animas of coal and iron and clay. Fauna of the elements, carbon, iron, silicon: elementals. They had perhaps some of the weird inhuman beauty of minerals, the lustre of coal, the weight and blueness and resistance of iron, the transparency of glass."
D.H. Lawrence (Lady Chatterley's Lover)


for some rivalry:

"Creativity is more than just being different. Anybody can plan weird; that's easy. What's hard is to be as simple as Bach. Making the simple, awesomely simple, that's creativity."
Charles Mingus

"Pain is strange. A cat killing a bird, a car accident, a fire.... Pain arrives, BANG, and there it is, it sits on you. It's real. And to anybody watching, you look foolish. Like you've suddenly become an idiot. There's no cure for it unless you know somebody who understands how you feel, and knows how to help."
Charles Bukowski

"What a strange thing!
to be alive
beneath cherry blossoms."
— Kobayashi Issa

"You've seen the sun flatten and take strange shapes just before it sinks in the ocean. Do you have to tell yourself every time that it's an illusion caused by atmospheric dust and light distorted by the sea, or do you simply enjoy the beauty of it?"
John Steinbeck (Sweet Thursday)

I often tried to get away from her and
she tied to get away from me
but it was difficult:
Cupid, in his strange way, was really
there."
Charles Bukowski (The People Look Like Flowers At Last: New Poems)

"All through my life I've had this strange unaccountable feeling that something was going on in the world, something big, even sinister, and no one would tell me what it was."
"No," said the old man, "that's just perfectly normal paranoia. Everyone in the Universe has that."
— Douglas Adams (The Hitchhiker's Guide to the Galaxy)

27 Aralık 2010 Pazartesi

naming things / adlandırmak (teztaze)

"The absurd is the essential concept and the first truth."
Albert Camus

it is getting difficult to nema concepts in relation to my practice. i cannot even call it art. it is something...

and i believe that i will not call them "mistakes" or "urban errors". calling something a mistake is accepting that there is something that is proper-flawless...
then how shall one call it?
the fake tomb, the lady who is a middle-person in the cucumöber business; finding beuatiful cucumber only if she tells the name of god a lot of times...
the left over things in istanbul. left over big stuff. but not as big as a building or as a field. without showing you a picture, not very possible to explain.
like a cement block. undefined.

undefined things?
like ufo?
earthly ufo's

the absurd maybe?
the daily absurd?

need mor time on that...
--
"ne olabilir.. yanlislik yerine ne olabilir... ayrik otu, purtuklu, basibozuk, asimetrik, tekinsiz, sapmis olusu icinde barindiran birsey. ama bence absurd degil cunku absurd yabancilasmayi icinde barindiriyor.. kara mizah bir tarafi var.
kara mizah vurgusundan cok daha katmanli (iki yana, ileriye ve geriye dogru katmanli) bir kelimeye ihtiyac var.
'yanlisliklarin' oldugu kent, inanilmazliklarin, fantastiklerin oldugu bir kent aslinda, neredeyse..bir bakima. suprizlere ve yaraticiliga meyilli, absurdlugun kara mizahina, ve cikissiz dalgaciligina saplanmis degil. absurd'un temelinde ikinci dunya savasi var, camus'nun edebiyatinda bu olmasi normal ama senin calismana uymuyor bence, cunku sen tikanip kalmayan bir hale, aksine o halin icindeki yaraticiliga ve devam edebilirlige, yasamini surdurebilir potansiyele dikkat cekiyorsun. karamsar birsey yok hic senin bakis acinda. aslinda bu tam da kentteki o akil disi hallere ragmen insanlarin direnir bicimde hayatta kalmalari dedigin sey. absurd ise, kavramin tarihsel olarak ortaya cikisi nedeniyle olmaz yani bence. II. dunya savasi doneminde ortaya cikan dusunce hareketi cok guclu ama artik cok eski bugunu ele almak icin.
bak simdi aklima geldi: TUHAF a ne dersin?
tuhafliklarin oldugu kent....................."
s.

stay curious

‎"Breathe properly. Stay curious. And eat your beets."
Tom Robbins (Jitterbug Perfume) /
"hafifle !"


ate the half of the lentil dish. a czech speciality as i have learned from Ulrosch.
we sat at this "owl" restaurant; with a coal - black golden retriever by my feet.
conversation about social capital, political art, the hungry and the full; and how to name some concepts...

trip to eisenstadt tomorrow!

and now with a camera!!!

imkansızın politikası - politics of the impossible

http://mecmu-a.org.dnstemplate.com/imkansizin.asp

daily doze of Blanchot / gündelik

"gündelik olan kaçar. bu onun tanımıdır. gündelik olan tam da kendi edimselleşmesinden önemli ya da önemsiz hiçbir olayın hiçbir zaman üretemeyeceği daimi bir gerçekleşmemiş olandır"
maurice blanchot

i need to step out to the sun. i have been missing on daylight for the past one week.
now take the camera and step out.
and reflect upon maurice blanchot and take time with your applications at night.

the daily slips... escapes... that's the description of the mundane, the daily. it is that thing that never happened. ... ok; i need a better translation of that. which book was that? hangi kitaptı?

26 Aralık 2010 Pazar

surprise yourself / kendini şaşırt

"May your coming year be filled with magic and dreams and good madness. I hope you read some fine books and kiss someone who thinks you're wonderful, and don't forget to make some art -- write or draw or build or sing or live as only you can. And I hope, somewhere in the next year, you surprise yourself."

Neil Gaiman

*

"Those who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night."
Edgar Allan Poe

*

"Whatever you can do or dream you can, begin it. Boldness has genius, power and magic in it!"
Johann Wolfgang von Goethe

*

"That which is dreamed can never be lost, can never be undreamed."

Neil Gaiman (The Wake)

boem, rhiz, white dreams, christmas shirt, fluc

so i guess that was a christmas night!
boem was great! with some fun lights and excellent food and beautiful people.
after 1 a.m left for rhiz.
it s such a pleasure to talk to people of some intellect & sharpwit.
even eyes tell it all and still, talking directly is such a bliss!

good sleep and good dreams during the day
waking up in the afternoon to laugh at the jokes: black book
i call this a holiday, all right!

Fran: You know, in Tibet, if they want something, do you know what they do? They give something away.
Bernard: They do, do they? That must be why they're such a dominant global power.

and some good electronic music at fluc
first with deniz, afterwords alone but never alone

stepping out to get a slice of pizza; the pizza man is TUrkish; pizza is on the house;
he used to work on a ship in istinye. he sends his regards to istanbul. he is good.
3 slices of free pizza. i share that with a person i meet at fluc. i watch the dj. slowly drink my last beer.

i like unexpected good things
and oh yes i had missed such a sleep... from dream onto anothe rdream
this is what i call a holiday
a few days of break will do me good
and i still did not frget to continue sound recordings - today at fluc

24 Aralık 2010 Cuma

moments of the weird / garip anlar


ev.k; uBAhn, vienna
i sit opposite the mother and the child
the mother takes out this thing. she opens the transparent plastic bag. lets it out.
a weird moment. the child trying to hold this torso. i look at the child's feet. the child has a second body. soft. except for the neck. wood instead of veins and blood.

something is happening at this moment.
cannot tell exactly what.

"dont undress my love
you might find a mannequin
dont undress the mannequin
you might find love.
shes long ago forgotten me.
hes trying on a new hat and looks more the coquette then ever.
she is a child and a mannequin and death.
i can't hate that.
she didnt do anything unusual.
I only wanted her to. "
— Charles Bukowski (Love is a Dog From Hell: Poems, 1974-1977)

"We see that in the organic world, to the same degree that reflection gets darker and weaker, grace grows ever more radiant and dominant. But just as two lines intersect on one side of a point, and after passing through infinity, suddenly come together again on the other side; or the image in a concave mirror suddenly reappears before us after drawing away into the infinite distance, so too, does grace return once perception, as it were, has traversed the infinite--such that it simultaneously appears the purest in human bodily structures that are either devoid of consciousness or which possess an infinite consciousness, such as in the jointed manikin or the god."
— Heinrich von Kleist (Selected Prose of Heinrich von Kleist)

"this, then, is how we first came across the fearsome secret history of turkey's mannequins."
— Orhan Pamuk (The Black Book)

making space for the new presence / yeni gelen için yer açmak


"That is why the sadness passes: the new presence inside us, the presence that has been added, has entered our heart, has gone into its innermost chamber and is no longer even there, - is already in our bloodstream. And we don't know what it was. We could easily be made to believe that nothing happened, and yet we have changed, as a house that a guest has entered changes. We can't say who has come, perhaps we will never know, but many signs indicate that the future enters us in this way in order to be transformed in us, long before it happens. And that is why it is so important to be solitary and attentive when one is sad: because the seemingly uneventful and motionless moment when our future steps into us is so much closer to life than that other loud and accidental point of time when it happens to us as if from outside. The quieter we are, the more patient and open we are in our sadnesses, the more deeply and serenely the new presence can enter us, and the more we can make it our own, the more it becomes our fate."

Rainer Maria Rilke
*
beautifully put.
*
i remain indoors; preparing new things; stuff of some expression; stuff of some quiet time
on an empty stomach / on a stomach filled with tea and some music

sewt, tears, or the salt sea / ter, gözyaşı ya da tuz denizi

x
Do you know a cure for me?
"Why yes", he said, "I know a cure for everything. Salt water."
"Salt water? "I asked him.
"Yes", he said, "in one way or the other. Sweat, or tears, or the salt sea."

karen blixen: seven gothic tales
x

this one was for Sibel Diker, lovely artist living in istanbul at the moment. we were exchanging emails about this exhibit we will put up soon...
and she shared some ideas that got me inspired! she is onto a very strong thing. and so again a series of connections and i come across the quote above.
sweat, tears or the salt sea.

i swim in my dreams. i do not remember. still i have a feeling that i swim in my dreams.
star gazer, daydrifter... shapeshifterNightGAzer... nightDrifter... yes coming up with new self-expressions
re-born in vienna.
i believe so.


23 Aralık 2010 Perşembe

üzerinde şekiller bulunan kırmızı bir bez/ a red cloth with shapes on it

"city by mistake"... i decided to also go through some news. some situations that were born out of a mistake. but exposed the level of governement absence or government oppression. i am not sure how to call it. either government or hegemony. hegemony might be a better word.


wiki: Geographic hegemony

In The Production of Space (1992), Henri Lefebvre posits that geographic space is not a passive locus of social relations, but that it is trialectical — constituted by mental space, socialspace, and physical space — hence, hegemony is a spatial process influenced by geopolitics. In the ancient world, hydraulic despotism was established in the fertile river valleys ofEgypt, China, and Mesopotamia. In China, during the Warring States Era, the Qin State created the Chengkuo Canal for geopolitical advantage over its local rivals. In Eurasia, successor state hegemonies were established in the Middle East, using the sea (Greece) and the fringe lands (Persia, Arabia). European hegemony moved west-wards, to Rome, then north-wards, to the Holy Roman Empire of the Franks. At the Atlantic Ocean, Portugal, Spain, the Netherlands, France, and the United Kingdom established their hegemonic centres; in due course, geography dictated that the political poles then moved to the United States and the Soviet Union; to wit, geography can determine the long- and short-life of an hegemony, e.g. China's,Pax Sinica and the Roman Empire's Pax Romana in contrast to those of the Mongol Empire and Imperial Japan's Greater East Asia Co-Prosperity Sphere; (see Edward Soja, David Harvey, and Chantal Mouffe).


http://milli-tarih.blogspot.com/2010/07/ne-yaptn-hatice-teyze.html

15 Temmuz 2010 Perşembe

Ne yaptın Hatice teyze?


15 Temmuz 1969 tarihli Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Kocamustafapaşa'daki bir balkonda çamaşır ipinde çamaşırlarla birlikte asılı orak-çekiçli Sovyet bayrağı “çevrede hayret uyandırmış”. Siyasi polisin gözaltına aldığı ev sahibi 67 yaşındaki Hatice K., ABD Konsolosluğu'nda ütücülük yaptığını, oradan kendisine verilen kullanılmış eşyalar arasından çıkan orak-çekiçli bayrağı tanımadığını söylemiş. Hatice K., “üzerinde şekiller bulunan kırmızı bir bez” diye tanımladığı bayrağı yıkayıp kestikten sonra kilim yapmayı düşündüğünü söylemiş.    Gramsci used the term hegemony to denote the predominance of one social class over others (e.g. bourgeois hegemony). This represents not only political and economic control, but also the ability of the dominant class to project its own way of seeing the world so that those who are subordinated by it accept it as 'common sense' and 'natural'. Commentators stress that this involves willing and active consent. Common sense, suggests Geoffrey Nowell-Smith, is 'the way a subordinate class lives its subordination' (cited in Alvarado & Boyd-Barrett 1992: 51).

    However, unlike Althusser, Gramsci emphasizes struggle. He noted that 'common sense is not something rigid and immobile, but is continually transforming itself' (Gramsci, cited in Hall 1982: 73). As Fiske puts it, 'Consent must be constantly won and rewon, for people's material social experience constantly reminds them of the disadvantages of subordination and thus poses a threat to the dominant class... Hegemony... posits a constant contradiction between ideology and the social experience of the subordinate that makes this interface into an inevitable site of ideological struggle' (Fiske 1992: 291). References to the mass media in terms of an ideological 'site of struggle' are recurrent in the commentaries of those influenced by this perspective. Gramsci's stance involved a rejection of economism since it saw a struggle for ideological hegemony as a primary factor in radical change. (daniel chandler / marxist media theory)

    http://www.aber.ac.uk/media/Documents/marxism/marxism10.html


22 Aralık 2010 Çarşamba

lunar eclipse for the pedestrian / yayaya hergün ay tutulması

ay tutulması, dikilitaş, istanbul 2009 kışı mıydı? 2010 mu. her seçim öncesi bir ay tutulması. ya da yayaya hergün ay tutulması. yuzlerce sokak zemini fotoğrafı çekmişim. anlamıyorum... yayanın yere bakanı yurek yakanı makbuldur. goge bakınca çukura dusersin. sanslıysan gozun kapalı yuruyebilirsin az uyku bol iş.
ev.k.

from Chekhov's "At Home"
"Nothing can be accomplished by logic and ethics." -